VELOX - BAU-SYSTEME
Staviame domy systémom VELOX
VELOX osvedčený viac ako 50 ročnou praxou v celej Európe
  • Vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti a akumulácia
  • Výborné statické vlastnosti a vysoká požiarna odolnosť
  • Bezkonkurenčná variabilita a možnosť použitia
  • Veľmi rýchla montáž systému VELOX
  • Príjemné klima vnútri domu v zime aj v lete
Z čoho staviame Cenník Velox Dotazník
ENERGOBALÍKVELOXHRUBÁ STAVBASTAVIAMEWARMUP
ENERGOBALÍKZabezpečíme
VELOXStaviame aj systémom VELOX
HRUBÁ STAVBAYtong, Porfix, Porotherm, Velox
STAVIAMEZ kvalitných materiálov
WARMUPPodlahové kúrenie
Infolinka: +421 905 392 848

Osvedčený stavebný systém VELOX je používaný už viac ako 50 rokov!

Stavebný systém VELOX je dokonalý aj v najmenších detailocha spĺňa všetky podmienky medzinárodných certifikátov.    

Stavebný systém VELOX, nazývaný tiež systémom strateného debnenia zo štiepkocementových dosiek, vznikol už v roku 1956 v Rakúsku, kedy boli vyrobené prvé dosky VELOX. S myšlienkou vyrábať zo zostatkového dreva izolačné dosky prišiel zakladateľ firmy, pán Franz Steiner. Receptúra, ktorá bola po dlhé roky vyvíjaná bratom zakladateľa firmy, Petrom Steinerom, zostáva vo svojej podstate dodnes nezmenená.

Rodinná firma VELOX-Werk GesmbH využila svojich bohatých skúseností zo stavebníctva, aby uviedla na trh jedinečný stavebný systém. Svoje prednosti uplatňuje pri stavbách prízemných rodinných domov , poschodových rodinných domov , hotelov, športových centier, nemocníc, škôl, obchodných, administratívnych objektov, protihlukových stien atď Systém je vhodný aj pre nízkoenergetické či pasívne domy.

 

Prečítajte si tiež:

  • ako jednoduchá je montáž
  • ako nanášať omietky
  • ako riešiť obvodovej steny

Technológia výroby využíva prírodné materiály dreva a cementu, je energeticky nenáročná a nevznikajú pri nej žiadne exhalácie alebo nebezpečné odpady, ktoré by zaťažovali životné prostredie.

Stavebný systém VELOX sa postupom času úspešne rozšírila aj mimo územia Rakúska. V rokoch 1968-1980 boli zriadené licenčné závody VELOX v Taliansku, Juhoslávii, Bulharsku, Československu, Japonsku, Indonézii, Iránu a Venezuele. V súčasnej dobe firma VELOX-Werk GesmbH, vedená synovci zakladateľa firmy Reinhold a Otwinem Kramplovými, upevňuje svoju pozíciu nielen v Rakúsku a Českej republike, ale aj v Slovinsku, Chorvátsku, Poľsku, Maďarsku, a na slovenský. Zároveň rozvíja svoje aktivity na Ukrajine, v Pobaltí av Rusku, kde bol v roku 2003 uvedený do prevádzky nový licenčný výrobný závod.

Na slovenskom trhu sa stavebný systém VELOX objavuje od roku 1970, kedy sa z neho stavali najmä školy a škôlky. V tejto dobe sa však oproti rakúskemu originálu nepoužívala tepelno-izolačná vrstva zo stabilizovaného polystyrénu na vonkajších doskách. Taktiež súčasná kvalita nových dosiek VELOX WSD 35 je vyššia než kvalita vtedy používaných dosiek.

Za naozajstný vstup originálneho stavebného systému VELOX na slovenský trh môžeme považovať otvorenie novej výrobne dosiek VELOX v roku 1995 v Hraniciach na Morave, ktorej 100% majiteľom je rakúska firma VELOX-Werk GesmbH a ktorej výrobná kapacita je 1.000.000 m² dosiek VELOX ročne. Výrobca stavebného systému v Českej republike, firma VELOX-Werk sro má tiež právo užívať Európsky certifikát zhody CE, ktorý má platnosť pre územie všetkých štátov Európskej únie.

 

Opis stavebného systému VELOX

Stavebný systém VELOX, nazývaný tiež systém strateného debnenia, predstavuje technológiu monolitických stavieb. Pri tejto technológii sa steny a stropy betónujú do vopred pripraveného debnenia zo štiepkocementových dosiek VELOX, ktoré sa po vytvrdnutí betónu stávajú trvalou súčasťou zvislých aj vodorovných konštrukcií.

Drevo je východzou surovinou pre výrobu dosiek VELOX (89%). Drevená štiepka sa zmieša s cementom (9%) a vodným sklom (2%). Vodné sklo stabilizuje dosky proti vlhkosti a zabezpečuje ich odolnosť proti plesniam a hlodavcom. Cement zabezpečuje pevnosť a súdržnosť dosiek. Zmes sa plní do foriem a stláča vysokým tlakom. Drevená štiepka, cement a vodné sklo spolu vytvárajú veľmi pevný konštrukčný materiál.

Dosky VELOX preberajú vlastnosť dreva, takže sú veľmi dobre opracovateľné. Dosky možno je rezať, vŕtať, zbíjať klincami, frézovať, skrutkovať bez hmoždiniek. Pórovitosť ich povrchu zaisťuje jednak vynikajúce spojenie s omietkou a betónom a zároveň dokonalé tlmiace vlastnosti a pohlcovanie hluku.

 

Komplexnosť stavebného systému VELOX je zaručená vlastnou výrobou štiepkocementových stropných a priečkových prvkov,špeciálnych spojovacích spôn pre výstavbu debnenia a dodávkou oceľových priestorových nosníkov pre vystuženie stropov. Ponuku rozširujú výrobky so špeciálnym využitím na protihlukové bariéry a debnenie vencov. V celom výrobnom procese je zabezpečená priebežná kontrola dodržiavania technológie výroby dosiek, vrátane výstupnej kontroly rozmerov, pevnosťou dosiek a všetkých normových parametrov. Dosky musia byť pravouhlé, s plnými, nevydrolenými hranami, ich šírka, dĺžka a hrúbka musí ležať v normových toleranciách. Osvedčená technológia výroby spolu s dôslednou kontrolou zabezpečuje vysokú kvalitu dosiek,a tým aj výslednú kvalitu stavebného diela. Technický a skúšobný ústav stavebný (TZÚS) PRAHA potvrdil certifikáciu dosiek VELOX a každoročne vykonáva u výrobcu kontrolu predpísaných nárokov podľa noriem, tzv dohľad nad certifikovaným výrobkom.

 

Podrobnejšie informácie o stavebnom systéme VELOX, vrátane technických údajov nájdete na www.velox.cz

 

VELOX znamená rýchle riešenie Vašej hrubej stavby

 

Graficky znázornený priebeh teploty vo vonkajšej stene VELOX 340 mm 

Vplyvom tepelnej izolácie na vonkajšej strane steny, je teplota vnútorného povrchu steny t si = +19,19 ° C, čo je takmer porovnateľné s teplotou v interiéri. Rosný bod je v oblasti polystyrénu, kde už nezvyšuje vlhkosť betónového jadra as ňou spojenú tepelnú vodivosť, tzn. že tepelný odpor sa neznižuje. U klasicky vykonaného muriva je vnútorná teplota steny (t si) nízka a tým spôsobuje pocit chladu. Rosný bod pri klasických materiálov je vnútri muriva, čím sa zvyšuje vlhkosť a tým aj tepelná vodivosť, tzn. že tepelný odpor sa znižuje.

 

 

 

 

Prečo je systém VELOX najvhodnejším materiálom pre Váš dom?

 

 

Technológia stavebného systému VELOX dovoľuje značné priestorové stvárnenie budov, pretože sa ľahko prispôsobuje členitým půdorysům (oblúky, zalomené hrany) a tvarom (oblúkové preklady otvorov), vytváranie balkónov, lodžií, ustupujúcich poschodí, apod Má široké uplatnenie pre rôzne druhy stavieb, bez akéhokoľvek obmedzenia architektonického riešenia dispozícií a tvarov. Ponúka riešenia ako preindividuálnu výstavbu rodinných domov, tak pre pôdorysne i výškovo náročné stavby občianskej, priemyselnej i poľnohospodárskej. Kvality stavebného systému VELOX rozširujú možnosti jeho použitia pre nadstavby domov, ľahké stavby a vstavby všetkého druhu. Možno nimi vykonávať odhlučněníčástí výrobných hál alebo miestností, protihlukové bariéry.

 

Systém VELOX Vám zabezpečí komplexnú dodávku obvodových a vnútorných nosných stien, priečok a stropov z jedného systému.Vyhnete sa tak nevhodnému kombinovanie rôznych materiálov s odlišnými vlastnosťami. Stavebný systém VELOX Vám garantuje vysokú životnosť, ktorá je daná 15 cm nosným betónovým jadrom obvodových a vnútorných nosných stien. Masívna a stabilná monolitická konštrukcia rozširuje možnosti použitia aj pre oblasť so zakladaním v málo únosných zeminách, so zvýšeným nebezpečenstvom sadania alebo s inak geologicky náročnými podmienkami (zemetrasenia apod). Originálny stavebný systém VELOX je v stavebníctve spoľahlivo používaný už od roku 1956, tzn. už viac ako 50 rokov.

 

Stavebný systém VELOX sa opiera o najnovšie poznatky v tepelnej technike a ponúka integrovanú tepelnú ochranu stien i stropov bez tepelných mostov. Vonkajšia strana stien (s vysokým tepelným odporom R = 5,30-6,82 m² KW -1 resp. So súčiniteľom prestupu tepla U = 0,18-0,14 Wm -2 K -1) zabraňuje priechodu chladu do steny a tým jej prechladzovanie. Na druhej strane betónové jadro s vysokou tepelnou akumuláciou (zhruba 7x vyššia ako pri klasických materiálov a asi 22x vyššia ako u plynosilikátoch) vracia teplo, ktoré sa v ňom nazhromaždilo cez deň, v noci späť do miestnosti.

 

Firma ENERGODOMČEKY ponúka v základnej ponuke hrúbku obvodovej steny iba 34 cm, ktorá pri zachovaní statických a stavebno fyzikálnych vlastností konštrukcií prispieva k získaniu väčšej obytnej či úžitkovej plochy domu. Vďaka hodnotám tepelného odporu (resp. súčiniteľa prechodu tepla) vysoko nad požadovanú hodnotu podľa normy nie je potrebné uvažovať o drahých tepelne izolačných omietkach, ani dodatočnom zatepľovanie vonkajších stien.

 

Montáž systému VELOX je vysoko hospodárna a rýchla, s minimálnym použitím mechanizmov a zariadení staveniska (stačí el. energie 220 ​​V), preverená a osvedčená na mnohých stavbách. 20% hmotnosti stavebného materiálu je manipulované ručne (dosky VELOX) a 80% tvorí betón, ktorý sa do stavby vloží čerpadlom na betón, mokrý technologický proces systému zaberie iba 15% z doby výstavby. Montáž systému VELOX, na rozdiel od niektorých klasických materiálov, je možné vykonávať aj pri teplotách do -8 ° C, kedy dosky VELOX tvoria ochrannú izoláciu betónu proti mrazu. Dodatočné úpravy možno realizovať aj počas stavby (napríklad zväčšenie okien, dverí, realizácia klenieb). Ľahká realizácia inštalácii(elektrika, voda, centrálny vysávač) drážkovaním do vnútornej dosky VELOX o sile 35 mm.

Pórovitosť zaisťuje vynikajúce spojenie s betónovým jadrom, maltou a lepiacimi tmely na báze cementu, bežne používanými v stavebníctve pri dokončovacích povrchových úpravách konštrukcií stien a stropov. Presné rozmery dosiek zaisťujú pri výstavbe veľkú rovinatosť a kolmosť stavieb, čím dochádza k výraznej úspore omietkových hmôt. Zvukovo izolačné parametre stien zabezpečujú dokonalé pohlcovanie zvukovej a hlukovej energie. Týchto vlastností sa využíva pri výstavbe protihlukových stien na diaľnicach a železniciach. Všetky konštrukcie stavebného systému VELOX vykazujú vysokú protipožiarnu odolnosť a zdravotnú a hygienickú nezávadnosť. Kvalitné zvuková a tepelná izolácia stien (ktorá má takmer rovnakú teplotu ako drevený trám u zrubovej stavby) vytvára vo vnútri domu dokonalú pohodu obsadenia. V sparnom lete oceníte príjemný chládok vo vnútri domu bez nákladnej klimatizácie. Použitie stavebného systému VELOX je zárukou zdravého a ekonomického bývania. Úsporná doprava. Pri dome strednej veľkosti (160 m² zastavanej plochy) zabezpečí prepravu kompletného stavebného systému VELOX na stavbu 2 kamióny. Pri požiadavkách zákazníka na kvalitnej tepelne izolačné konštrukciu s parametrami obvodovej steny, ktorá bude vyhovovať bez ďalších opatrení aj v budúcnosti, je cena systému VELOX veľmi priaznivá.

 

 

Montáže systému Velox

Montáž stavebného systému VELOX sa vždy začíná od rohu objektu. Dosky VELOX sa zostavujú vždy dve proti sebe (doska s tepelnou izoláciou sa ukladá na vonkajšiu stranu steny) pomocou oceľových dištančných spôn. Tieto spony spájajú jednotlivé rady dosiek a zároveň slúžia ako rozpera na vymedzenie hrúbky nosného betónového jadra. Po založení všetkých rohov sa urobí kontrola základných rozmerov (dĺžok, šírok a uhlopriečok). Potom sa pokračuje so zostavovaním obvodových a vnútorných nosných stien objektu do výšky jednej dosky (50 cm) s vynechaním otvorov pre dvere. Ostenia dverí i okien tvoria špaletové pásy s hrúbkou betónového jadra (na vnútorných nosných stenách) a s hrúbkou betónového jadra + hrúbkou tepelnej izolácie (na obvodových stenách), ktoré sa do dosiek pribijú klincami. Počas zostavovania prvého radu možno do steny vkladať inštalácie (kanalizačné stúpačky, stúpačky centrálneho vysávača).

Iným spôsobom při montáži systému VELOX je, vložiť do stien pás polystyrénu s potrebnou hrúbkou, ktorý sa po betonáži odstráni. Vznikne inštalačná šachta. Po kompletnom zostavení prvého radu dosiek VELOX do výšky 50 cm nasleduje zabetónovanie tohto prvého radu do cca 20-40 cm. Po vložení betónu (čerpadlom alebo častejšie ručne) sa musí debnenie prvého radu skontrolovať z hľadiska rovinatosti a zvislosti ostení okien, dverí a stenových rebríkov.
 
Rohy sa zhotovujú striedavým vzájomným presadzovaním vonkajších dosiek, na mieste styku sa musia pribiť. Ostenie okien sa robí pomocou okrajových pruhov. Na mieste styku steny a stropu treba vonkajšiu debniacu dosku vytiahnuť až po hornú úroveň navrhovaného stropu bez horizontálnej škáry a zaistiť ju stropnými sponami v počte 4 ks/b.m. Stropné spony sa osadzujú na úrovni spodného okraja stropu jedným koncom na vnútornú dosku debnenia a druhým koncom do predvŕtaných otvorov (priemer 12 mm) vonkajšej dosky s izoláciou.

Z vonkajšej strany sa spona zaistí klincom zarazeným do oka spony. Pred ukladaním stropov treba opäť skontrolovať vyosenie stien a urobiť prípadné vyrovnanie. Podľa výkresu skladby stropu (ukladací výkres) sa rozmiestnia jednoduché podpery (drevené alebo univerzálne kovové) s roznášacími fošňami, ktoré treba upevniť (pribiť) k vnútornej doske VELOX debnenia steny. Vzdialenosť zvislých podpier, pri použití roznášacej fošne hrubej 50 mm, je cca 800 až 1000 mm.

 

Stropné tvarovky sa uložia na roznášacie fošne a po obvode stien pribijú k vnútorným doskám debnenia a do medzier medzi stropnými tvarovkami sa položia, s presahom do nosných stien, priebežné stropné nosníky. Do obvodových a nosných stien sa vkladá vencová výstuž a na stropné nosníky na celej ploche stropu kari sieť. Vybudované debnenie stien i stropov sa postupne zalieva betónovou zmesou, vrátane konečného vybetónovania 50 mm betónovej dosky nad stropnými tvarovkami.

Nechcete prízemný rodinný dům, ale radšej by ste si vybralipatrový rodinný dům. Na hotovom podlaží stačí po vytvrdnutí betónu (druhý, tretí deň po betonáži) pokračovať  zostavovaním debnenia stien nasledujúceho poschodia.