VELOX - BAU-SYSTEME
Staviame domy systémom VELOX
VELOX osvedčený viac ako 50 ročnou praxou v celej Európe
 • Vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti a akumulácia
 • Výborné statické vlastnosti a vysoká požiarna odolnosť
 • Bezkonkurenčná variabilita a možnosť použitia
 • Veľmi rýchla montáž systému VELOX
 • Príjemné klima vnútri domu v zime aj v lete
Z čoho staviame Cenník Velox Dotazník
ENERGOBALÍKVELOXHRUBÁ STAVBASTAVIAMEWARMUP
ENERGOBALÍKZabezpečíme
VELOXStaviame aj systémom VELOX
HRUBÁ STAVBAYtong, Porfix, Porotherm, Velox
STAVIAMEZ kvalitných materiálov
WARMUPPodlahové kúrenie
Infolinka: +421 905 392 848

Projekty

AKO VYBERAŤ PROJEKT

Pri výbere projektu treba prihliadať predovšetkým na tieto tri základné faktory:

 1. finančné prostriedky, ktoré máte alebo reálne budete mať k dispozícii
 2. pozemok, jeho rozmery a výškové usporiadanie, sklonitosť a orientácia k svetovým stranám, existujúca okolitá zástavba
 3. podmienky rodiny, t.j. početnosť, záľuby a pod.

Všetky návrhy rodinných domov sú spracované do formy hotového projektu, ktorý poslúži pre potreby vybavenia územného rozhodnutia, stavebného povolenia a samotnej realizácie rodinného domu. Projekty sú spracované v súlade so stavebným zákonom a súčasne platnými Slovenskými technickými normami. Pre každého stavebníka je projekt záväzný a musí ho rešpektovať v plnej miere.

 

Projekt rodinného domu sa dodáva v 5 paré:  paré č.1,2,3 slúži na vybavenie stavebného povolenia, paré č.4,5 ostáva u investora a slúži na výstavbu.

 

Každé paré obsahuje:

 • Architektúra: sprievodnú správu, technickú správu, výkresy ( v mierke 1:50, 1:100), základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, detaily, výpisy podláh, okien a dverí, aproximatívny  rozpočet
 • Projekt požiarnej ochrany Statika: technickú správu, výkresy skladby stropov, vencov a prekladov,  schodišta, výkazy materiálov, statický výpočet
 • Zdravotechnika:  technickú správu, výkresy - vnútorný vodovod, domovú  kanalizáciu, domový plynovod, výkazy materiálov
 • Kúrenie:  technickú správu, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kúrenia a rozmiestnenia  dimenzie vykurovacích telies, výkazy materiálov
 • Elektroinštalácia:  elektrické rozvody celého objektu, schému rozvádzača, výkazy materiálov

Čo projekt neobsahuje:

neobsahuje osadenia do terénu a napojenie na inžinierske siete. Projekt osadenia do terénu a napojenia na inžinierske siete Vám ochotne vypracuje náš projektant, avšak cena tohto projektu bude stanovená individuálne vzhľadom na charakter pozemku a možnosti napojenia sa na inžinierske siete. V prípade záujmu dodáme projekt žumpy (ak nie je možné objekt napojit do verejnej kanalizácie), projekt samostatne stojacej garáže, resp. dvojgaráže. 
Jednotlivé časti projektovej dokumentácie, ako zdravotechnika, elektroinštalácia, vykurovanie, sú spracované podľa dispozičného rozmiestnenia zariaďovacích predmetov(nábytok), ktoré sú definované v pôdorysnom riešení umiestnenom pri každom objekte.

 

Rozdelenie domov:        

 • Bungalovy - prízemné domy so šikmou alebo rovnou strechou
 • Malé domy -  s úžitkovou plochou do 100m²
 • Stredné domy -  s úžitkovou plochou 100m² - 225m²
 • Veľké domy -  s úžitkovou plochou nad 225m²

Často kladené otázky:

 • Podlažnosť domu. Prízemný alebo poschodový?
 • Cena výstavby?
 • Technológie v dome: vykurovací systém, príprava teplej vody, vetranie. Plynový kotol? Tepelné čerpadlo? Solárny kolektor?
 • Garáž: ako súčasť domu, pristavaná, alebo samostatne stojacia?
 • Počet izieb
 • Čo skôr? Pozemok alebo projekt?

Projekt stavby slúži na stavebné povolenie a následne samotnú realizáciu stavby.

 

Ak ste si nevybrali z našej ponuky, rodinných domov, skúste si prezrieť katalógy ktoré sú bežne dostupné na slovenskom trhu (novinový stánok, knižnica ...), zašlite nám jeho názov a mi vám zašleme zdarma cenovú ponuku.

 

Cena stavby na kľúč je iba orientačná! Jej výška je závislá od mnohých faktorov, ako napríklad stupeň vybavenia, značky použitých materiálov, výška marže stavebnej firmy, atď. V praxi sa teda môže stať, že na ten istý dom Vám vyhotovia rôzni rozpočtári citeľne rozdielne cenové kalkulácie. Taktiež sa môže stať, že nájdete parametricky podobný dom v inej projekčnej kancelárii s uvedením podstatne nižšej, takmer až nereálnej ceny výstavby s cieľom zaujať Vašu pozornosť na kúpu ich projektu. Preto pri rozhodovaní o kúpe projektu považujte odhadovanú cenu výstavby na kľúč iba za sekundárnu doplnkovú informáciu. Ak chcete mat istotu cenovo racionálnej výstavby dbajte skôr na faktor konštrukčnej jednoduchosti domu. Dom kompaktných (nekomplikovaných) tvarov postavíte cenovo výhodnejšie, než dom komplikovaný. Po definitívnom výbere projektu je cenovo smerodajná až záväzná cenová ponuka od konkrétnej stavebnej firmy, vypracovaná na základe predloženého detailného projektu, alebo výkazu výmer.