VELOX - BAU-SYSTEME
Staviame domy systémom VELOX
VELOX osvedčený viac ako 50 ročnou praxou v celej Európe
  • Vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti a akumulácia
  • Výborné statické vlastnosti a vysoká požiarna odolnosť
  • Bezkonkurenčná variabilita a možnosť použitia
  • Veľmi rýchla montáž systému VELOX
  • Príjemné klima vnútri domu v zime aj v lete
Z čoho staviame Cenník Velox Dotazník
ENERGOBALÍKVELOXHRUBÁ STAVBASTAVIAMEWARMUP
ENERGOBALÍKZabezpečíme
VELOXStaviame aj systémom VELOX
HRUBÁ STAVBAYtong, Porfix, Porotherm, Velox
STAVIAMEZ kvalitných materiálov
WARMUPPodlahové kúrenie
Infolinka: +421 905 392 848

Inžinierska činnosť

 


 

INŽINIERSKA ČINNOSŤ :

 

VYBAVENIE ÚZEMNÉHO KONANIA

( zabezpečenie potrebných stanovísk a vybavenie rozhodnutia o umiestnení stavby )

SPRÁVNE POPLATKY ( kataster, správny poplatok stavebný úrad )

 

VYBAVENIE VYŇATIA Z PPF ( Pôdneho fondu )

SPRÁVNE POPLATKY ( v intraviláne )
SPRÁVNE POPLATKY ( mimo intravilánu )

 

VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

( zabezpečenie potrebných stanovísk, vyjadrení a vybavenie stavebného povolenia )

SPRÁVNE POPLATKY
POPLATKY SPRÁVCOV SIETÍ

 

VYBAVENIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

( zabezpečenie stanovísk, vyjadrení a vybavenie kolaudačného rozhodnutia )

SPRÁVNE POPLATKY
GEOMETRICKÉ ZAMERANIE STAVBY
REVÍZIA ELEKTROINŠTALÁCIE
REVÍZIA ELEKTRICKEJ NN PRÍPOJKY
PREVÍZIA KOMÍNA ( s jedným prieduchom )
REVÍZIA DOMOVÉHO PLYNOVODU
SKÚŠKA VODOTESNOSTI ( ŽUMPA, ČOV )
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY