VELOX - BAU-SYSTEME
Staviame domy systémom VELOX
VELOX osvedčený viac ako 50 ročnou praxou v celej Európe
 • Vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti a akumulácia
 • Výborné statické vlastnosti a vysoká požiarna odolnosť
 • Bezkonkurenčná variabilita a možnosť použitia
 • Veľmi rýchla montáž systému VELOX
 • Príjemné klima vnútri domu v zime aj v lete
Z čoho staviame Cenník Velox Dotazník
ENERGOBALÍKVELOXHRUBÁ STAVBASTAVIAMEWARMUP
ENERGOBALÍKZabezpečíme
VELOXStaviame aj systémom VELOX
HRUBÁ STAVBAYtong, Porfix, Porotherm, Velox
STAVIAMEZ kvalitných materiálov
WARMUPPodlahové kúrenie
Infolinka: +421 905 392 848

Nízkoenergetický dom

- je úsporný dom využívajúci pasívne izolácie (izolačný materiál na vonkajších stenách, základoch, streche  prípadne v medzistennom pristore, okná a dvere s vyššou mierou tesnosti) posúva túto hranicu pod 50 kWh/ m2.-merná spotreba tepla na vykurovanie

 

Merná spotreba tepla na vykurovanie – udáva koľko tepla je potrebné na vykurovanie jedného metra štvorcového čistej podlahovej plochy, hodnotu vypočítame pomocou programu PHPP.

 


 

VÝHODY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU

 • Menšia spotreba paliva a energie = menšie prevádzkové náklady.
 • Prínos pre životné prostredie (nižšie množstvo emisií)
 • Menšia závislosť od rastu cien energie
 • Menší skladovací priestor na palivo (pri pevných a kvapalných palivách)
 • Kratšia vykurovacia sezóna a vyššia tepelná pohoda
 • Vyššia životnosť vykurovacej sústavy, menej práce s obsluhou vykurovania
 • Riadené vetranie s rekuperáciou tepla (pod 35 kWh/m² za rok to bez nej nejde)
 • kompaktný tvar bez zbytočných výčnelkov (ako úsporný dom)
 • presklené plochy sú orientované na juh, technické miestnosti na sever
 • stavba je bez tepelných mostov
 • k vykurovaniu sa využívajú aj tepelné zisky zo slnka
 • spotreba tepla na vykurovanie je max 50 kWh/m² za rok

 


 

Veľa ľudí ma mylnú predstavu o nízkoenergetickom dome, nevedia aké hrúbky izolácie sú potrebné na izoláciu základov, obvodového plášťa či strechy, ako správne si vybrať okná a rad ďaľších detailov ktoré potrebujeme dodržať, aby sme dosiahli nízkoenergetický dom. Vaša stavba sa v zimnom období správa presne ako vy, isto si nevezmete na sánkovačku sandále ,šortky a tričko ale teplú zimnú obuv, kabát, šál a čiapku. Preto ak chceme mať kvalitný dom musíme zatepliť základy, obvodový plášť a strechu.

 

Rozhodujúcim parametrom energetickej spotreby domu je jeho spotreba energie na vykurovanie. Spotreba energie na vykurovanie sa chápe ako množstvo energie v palive, ktoré je nutné do budovy priviesť na pokrytie tepelných strát prestupom a vetraním. Ak sa tieto straty čiastočne kryjú pasívnymi solárnymi ziskami a ziskom od osôb a z domácich spotrebičov, spotreba sa príslušne zníži. V spotrebe sú započítané aj straty v účinnosti zdroja tepla.

 

Základné pojmy

 

 

U – súčiniteľ prechodu tepla udávaný vo W/m2.K. Ak chceme posúdiť tepelnoizolačné vlastnosti budovy,môžeme použiť priemerný súčiniteľ prestupu tepla. Čím je nižší, tým menej tepla uniká z domu stenami a oknami. V domoch, ktoré majú veľké zasklené plochy na pasívne využitie solárnej energie, síce súčiniteľ U narastá, ale budova potrebuje menej energie, pretože časť tepla získa zo slnka. 


Súčiniteľ prechodu tepla U (W/m2.K) – vyjadruje množstvo tepla na 1 m2 stavebného materiálu, ktoré preniká von (pri rozdiele teploty 1 °C medzi vonkajškom a vnútrajškom).


Súčiniteľ prechodu tepla U (W/m2.K) udáva, aké množstvo tepla sa stráca cez 1 m2 plochy stavebnej konštrukcie pri rozdiele teploty okolitých prostredí 1 °C (medzi vonkajším a vnútorným prostredím).

 

Tepelný odpor stavebnej konštrukcie R (m2.K/W) je podiel hrúbky konštrukcie d (m) a súčiniteľa tepelnej vodivosti „ “ (lambda vo W/m.K), ktorý udáva tepelnoizolačnú schopnosť stavebného materiálu. Odpor ktorý kladie konštrukcia voči prechodu tepla.

 

Tepelné mosty – sú to miesta na obvodovom plášti domu, ktoré majú nižší tepelný odpor ako ostatné časti, t. j. ktorými uniká viac tepla. Sú miesta v konštrukcii kde vďaka   oslabenej tepelnej izolácii alebo tvaru dochádza k zvýšenému prestupu tepla ( napr. balkon, rohy, napojenie stena – strecha, základy – stena a pod.) V oslabených miestach môže dôjsť k zníženiu vnútornej povrchovej teploty a následne kondenzácii vlhkosti.

 

Nízkoenergetický dom

Nízkoenergetický dom - NED

- je úsporný dom využívajúci pasívne izolácie (izolačný materiál na vonkajších stenách, základoch, streche  prípadne v medzistennom pristore, okná a dvere s vyššou mierou tesnosti) posúva túto hranicu pod 50 kWh/ m2.-merná spotreba tepla na vykurovanie

Merná spotreba tepla na vykurovanie – udáva koľko tepla je potrebné na vykurovanie jedného metra štvorcového čistej podlahovej plochy, hodnotu vypočítame pomocou programu PHPP.

VÝHODY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU

Menšia spotreba paliva a energie = menšie prevádzkové náklady.
Prínos pre životné prostredie (nižšie množstvo emisií)
Menšia závislosť od rastu cien energie
Menší skladovací priestor na palivo (pri pevných a kvapalných palivách)
Kratšia vykurovacia sezóna a vyššia tepelná pohoda
 Vyššia životnosť vykurovacej sústavy, menej práce s obsluhou vykurovania
 Riadené vetranie s rekuperáciou tepla (pod 35 kWh/m² za rok to bez nej nejde)
kompaktný tvar bez zbytočných výčnelkov (ako úsporný dom)
presklené plochy sú orientované na juh, technické miestnosti na sever
stavba je bez tepelných mostov
k vykurovaniu sa využívajú aj tepelné zisky zo slnka
spotreba tepla na vykurovanie je max 50 kWh/m² za rok

Veľa ľudí ma mylnú predstavu o nízkoenergetickom dome, nevedia aké hrúbky izolácie sú potrebné na izoláciu základov, obvodového plášťa či strechy, ako správne si vybrať okná a rad ďalších detailov ktoré potrebujeme dodržať aby sme dosiahli nízkoenergetický dom. Vaša stavba sa v zimnom období správa presne ako vy, isto si nevezmete na sánkovačku sandále ,šortky a tričko ale teplú zimnú obuv, kabát, šál a čiapku. Preto ak chceme mať kvalitný dom musíme zatepliť základy, obvodový plášť a strechu.

Rozhodujúcim parametrom energetickej spotreby domu je jeho spotreba energie na vykurovanie. Spotreba energie na vykurovanie sa chápe ako množstvo energie v palive, ktoré je nutné do budovy priviesť na pokrytie tepelných strát prestupom a vetraním. Ak sa tieto straty čiastočne kryjú pasívnymi solárnymi ziskami a ziskom od osôb a z domácich spotrebičov, spotreba sa príslušne zníži. V spotrebe sú započítané aj straty v účinnosti zdroja tepla.
Základné pojmy

U – súčiniteľ prechodu tepla udávaný vo W/m2.K. Ak chceme posúdiť tepelnoizolačné vlastnosti budovy,môžeme použiť priemerný súčiniteľ prestupu tepla. Čím je nižší, tým menej tepla uniká z domu stenami a oknami. V domoch, ktoré majú veľké zasklené plochy na pasívne využitie solárnej energie, síce súčiniteľ U narastá, ale budova potrebuje menej energie, pretože časť tepla získa zo slnka. 
Súčiniteľ prechodu tepla U (W/m2.K) – vyjadruje množstvo tepla na 1 m2 stavebného materiálu, ktoré preniká von (pri rozdiele teploty 1 °C medzi vonkajškom a vnútrajškom).
Súčiniteľ prechodu tepla U (W/m2.K) udáva, aké množstvo tepla sa stráca cez 1 m2 plochy stavebnej konštrukcie pri rozdiele teploty okolitých prostredí 1 °C (medzi vonkajším a vnútorným prostredím).

Tepelný odpor stavebnej konštrukcie R (m2.K/W) je podiel hrúbky konštrukcie d (m) a súčiniteľa tepelnej vodivosti „ “ (lambda vo W/m.K), ktorý udáva tepelnoizolačnú schopnosť stavebného materiálu.Odpor ktorý kladie konstrukcia voci prechodu tepla
 

Tepelné mosty – sú to miesta na obvodovom plášti domu, ktoré majú nižší tepelný odpor ako ostatné časti, t. j. ktorými uniká viac tepla. Sú miesta v konštrukcii kde vďaka   oslabenej tepelnej izolácii alebo tvaru dochádza k zvýšenému prestupu tepla ( napr. balkon, rohy, napojenie stena – strecha, základy – stena a pod.) V oslabených miestach môže dôjsť k zníženiu vnútornej povrchovej teploty a následne kondenzácii vlhkosti


Čím večsie R tým lepšie, čim nižšia lamda tým lepšie.

 

*   pre rodinný dom vykurovaný plynom je sadzba SPP D3 1kWh =0,0427€

**  pre pasívny dom, ktorý je vykurovaný elektrinou je znížená dvojtarifná sadzba el. energie VSE pre AKU             
     Mini je nízka tarifa 20hod. denne za 1kWh /0,0893€, vysoká tarifa je 4hod. denne za 1kWh =0,1643€
*** cena elektriny za 1kWh=0,1892,-€