VELOX - BAU-SYSTEME
Staviame domy systémom VELOX
VELOX osvedčený viac ako 50 ročnou praxou v celej Európe
 • Vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti a akumulácia
 • Výborné statické vlastnosti a vysoká požiarna odolnosť
 • Bezkonkurenčná variabilita a možnosť použitia
 • Veľmi rýchla montáž systému VELOX
 • Príjemné klima vnútri domu v zime aj v lete
Z čoho staviame Cenník Velox Dotazník
ENERGOBALÍKVELOXHRUBÁ STAVBASTAVIAMEWARMUP
ENERGOBALÍKZabezpečíme
VELOXStaviame aj systémom VELOX
HRUBÁ STAVBAYtong, Porfix, Porotherm, Velox
STAVIAMEZ kvalitných materiálov
WARMUPPodlahové kúrenie
Infolinka: +421 905 392 848

Ako staviame a najčastejšie otázky

Aké materiály používame pri výstavbe našich domov?

Dôležitou súčasťou pri výstavbe domu je voľba vhodných stavebných  materiálov. Správnym výberom materiálu ovplyvníme hlučnosť, vzdušnosť a najmä množstvo tepla, ktoré sa môže akumulovať v stenách a obmedzíme tak veľký únik tepla. Ak pridáme slnečnú energiu, získavanú pomocou veľkých sklenených okien a dverí, zabezpečíme si pomalšie zmeny pri kolísaní vonkajšej teploty a tým znížime nároky na vykurovanie. Aj v letných mesiacoch vieme predísť prehrievaniu intérieru od slnečných lúčov a to jednoduchým tienením.

 

Pred výstavbou pasívneho domu -  Skutočný pasívny dom musí byť presne prepočítaný, preto sa robí výpočet pomocou programu PHPP.  Jednak musíme brať ohľad nato, že pasívny dom v Bratislave nemusí byť pasívnym domom v Tatrách. Tento program je určený na podrobný výpočet parametrov energeticky pasívneho domu. Zo zadania vstupných údajov (súčinitľov prestupu tepla U pre prvky obvodového plášťa stavby, parameter okien a vstupných dverí, orientácia domu na svetové strany, pasívnych solárnych ziskov, vplyvu riadeného vetrania s rekuperáciou, zohľadní vplyv zemného registra atď.), vypočíta tepelnú stratu a vykoná výpočet energetickej bilancie stavby. Až na základe toho môžme určiť či pôjde o pasívny dom alebo veľmi dobrý nízkoenergetický dom so spotrebou tepla 15-20 kWh/m².

 

Steny, okná, strecha a podlaha sú obalové konštrukcie domu, oddeľujú vnútorné priestory od exteriéru. Svojimi tepelnoizolačnými vlastnosťami prispievajú k vyváženej a zdravej vnútornej klíme budovy.  

 

                    STAVIAME Z KVALITNÝCH MATERIÁLOV OVERENÝCH ZNAČIEK

 

Často kladené otázky našich zákaznikou

 

 • Ako riešiť projekt, výber pozemku, orientáciu a druh materiálu, aby sme ušetrili čo najviac?
 • Ako správne zatepliť stavbu (základy, obvodový plášť, strechu), aby nám nevznikal tepelný most?
 • Aká hrúbka tepelnej izolácie je účinná aby nám v konštrukcii (murive) nevznikal rosný bod?
 • Ako správne zakladať okná?
 • Ako sa vyhnúť tepelným mostom?
 • Ako riešiť vykurovanie domu?
 • Má dom dýchať?

Aby ste to čo sa iný naučia počas výstavby domu, vy dozvedeli už pred jej realizáciou. Odborné poradenstvo zdarma info@energodomceky.sk

 

1.Vaše ponuka typových projektov ma zaujala, ale neviem, či by bola možná ich úprava vzhľadom na náš kúpený pozemok a príjazd naň. Aká rozsiahla by úprava mohla byť?
Sme radi, že vás naše domy zaujali. Pri všetkých našich typových projektoch sú možné úpravy, preto je aj v cenníku uvedená vždy cena typového projektu (bez úprav) a s úpravami. Väčšina našich zákazníkov sa rozhoduje pre možnosť prispôsobiť projekt konkrétnemu pozemku (s ohľadom na príjazd, jeho orientáciu voči svetovým stranám i podľa požiadaviek na vnútornú dispozíciu). Niekto robí malé úpravy (zmena okien, zrkadlové otočenie stavby, zmena vnútorných priečok), sú však aj zákazníci, ktorí upravujú nosné konštrukcie stien i stropov, čo sa však deje vždy po osobnej konzultácii s našimi projektantmi a statikmi.
Ak máte záujem o náš tlačený katalóg rodinných domov, na našich stránkach si môžete jeho poslanie, ktoré je zdarmo, objednať.

2.Máme už vypracovaný projekt svojho budúceho domu. Je to však individuálny projekt a ako nosná konštrukcia obvodových stien bol navrhnutý klasický materiál (Porotherm 44 cm). Na návšteve u známych sme sa dozvedeli, že majú dom postavený zo systému VELOX a zaujalo nás to. Môžete nám vypracovať ponuku na náš projekt?
Áno, môžeme. Ak nám projekt pošlete poštou, prípadne vo formáte PDF elektronickou poštou, radi vám ponuku pripravíme. Dôležité sú tieto výkresy – pôdorysy (prízemie, podkrovie, ak je to viacpodlažný dom), rez(y), pohľady, prípadne technická správa. Cenovú ponuku vám vypracujeme obratom v rozsahu : dodávka stavebného systému VELOX (podľa požadovanej hrúbky tepelnej izolácie, náš štandard je 15 cm sivého polystyrénu) a cena za montáž systému VELOX vrátane množstva betónu potrebného na zabetónovanie stavby (betón sa zvyčajne zabezpečuje čo najbližšie k miestu stavby). V niektorých prípadoch možno rozšíriť ponuku aj o základovú konštrukciu, prípadne o ponuku kompletnej strechy.

3.Máte postavený vzorový dom, ktorý možno navštíviť?
Naš partner HOFFMANN nemá klasický vzorový dom. Vzhľadom na veľký počet našich typových domov by bol výber vzorového domu ťažký. Ponúkame možnosť návštev na stavenisku, počas výstavby systému VELOX, a to na aktuálne rozostavanej stavbe čo najbližšie k miestu, odkiaľ záujemca je, ak sa záujem týka predovšetkým technológie výstavby. Po osobnej schôdzke v našej firme možno navštíviť aj už hotový, obývaný VELOXový dom v Zámutove.

4.Ako urobiť z typového domu originál? 

Doplňte ho pergolou.

 

5.Môže ostať dom z VELOXu v zime bez omietok?
Základným materiálom na výrobu dosiek VELOX je drevená štiepka (89 %), ktorá je zmiešaná s cementom (9 %) a vodným sklom (2%). Práve prídavok vodného skla zaisťuje odolnosť dosiek VELOX najmä na obvodovom plášti voči poveternostným vplyvom a prípadne škodcom, hlodavcom. Preto sa dá všeobecne povedať, že bez omietky môže dom stáť, bez degradácie, aj viac zím. Z praxe poznáme prípady, keď boli dokončené kompletné vnútorné práce, dom bol podmienečne skolaudovaný a vonkajšie omietky boli urobené až po niekoľkých rokoch, a to bez ujmy na vlastnostiach domu.
Rovnako je časté, že sa na obvodových stenách urobí cementový postrek, po vyschnutí sa nahodí jadrová omietka, na ktorú sa po vyzretí podľa technologických pokynov realizuje natiahnutie sklolaminátovej textílie do flexibilného lepidla a takto je vonkajšia stena chránená proti nepriazni počasia. Konečnú úpravu (penetrácia a následne natiahnutie prefarbenej omietky) možno bez akýchkoľvek problémov realizovať aj s odstupom niekoľkých rokov, napríklad po dokončení záhrady a odkvapových chodníkov okolo domu.

6.Ako sa realizujú vnútorné rozvody (elektrina, voda, kúrenie)? Treba ich pripravovať už počas výstavby systému VELOX?
Rozvody s menšími priemermi (elektrina, voda, škatule zásuviek a vypínačov) sa realizujú až po dokončení a zabetónovaní hrubej stavby, a to vydrážkovaním (ručnou okružnou pílou a následným vysekaním drážkovacou frézou) do vnútornej 35 mm hrubej VELOXovej dosky. Väčšie priemery, ako je napríklad rozvod stúpacieho potrubia kanalizácie na horné poschodie, príprava na digestor, stúpacie potrubie centrálneho vysávača na horné poschodie, sa väčšinou po dohode s investorom a podľa projektovej dokumentácie osadia pri začatí montáže a v jej priebehu do stien, prípadne sa v rámci montáže pripraví šachta (vložením polystyrénu, odrezku veloxovej dosky), a to pred betonážou stien.

7.Musia sa stavby z VELOXu nechať vymrznúť?
Vymrznutie VELOXovej stavby zo statických dôvodov (sadanie základov, dotvarovanie nosných stien) nie je nevyhnutné. Práve preto, že nosnú konštrukciu tvorí „monolitická konštrukcia“, sa z hľadiska statiky VELOXové domy stavajú, na rozdiel od jednovrstvových materiálov, aj v seizmicky aktívnych oblastiach (napríklad oblasť Rakúska neďaleko závodu v Maria Rojach, v okolí Klagenfurtu alebo stavby, ktoré realizoval náš obchodný partner v severnom Grécku v okolí Thesalloniky).

8.Sú stavby, ktoré sa začali stavať na jar a do konca roku bolo možné sa nasťahovať a dom užívať. Ide predovšetkým o menšie domy a domy typu bungalow.
Ďalšia skupina našich zákazníkov, aj s ohľadom na financovanie stavby, sa rozhoduje pre variant dokončenia hrubej stavby do konca roku a v zime buď pokračujú s prácami v interiéri (s dodržaním technologických odporúčaní), alebo práce prerušia a dom dokončia v priebehu nasledujúceho roku.

9.Nie je v stavbe z VELOXu vlhko?
S ohľadom na priebeh teploty na vonkajšej stene VELOX, kde je vplyvom tepelnej izolácie na vonkajšej stene teplota vnútorného povrchu steny takmer porovnateľná s teplotou v interiéri ( štandardná obvodová stena hrubá 370 mm s izoláciou zo sivého polystyrénu s prídavkom grafitu) a rosný bod je v oblasti polystyrénu, kde už nezvyšuje vlhkosť nosného betónového jadra, nie je so systémom VELOX vnútorná vlhkosť problémom, ktorý by sa na stavbách vyskytoval.
Iným prípadom je situácia, keď sa realizujú „mokré procesy“ (betónové podlahy, vnútorné omietky) vtedy, keď je stavba už uzavretá oknami a keď môže byť vnútorná vlhkosť vyššia vzhľadom na odparovanie vody z betónových podláh a omietok. V týchto fázach stavby treba zaistiť pravidelné odvetrávanie tejto vlhkosti za stavby oknami.
Zákazníci, ktorí chcú bývať čo najrýchlejšie, preto nahradzujú klasické vápennocementové omietky obkladmi stien sadrokartónovými doskami priamo na systém VELOX (bez drahých hliníkových profilov). Tým znížia podiel dodatočnej vnášanej vlhkosti do stavby a urýchlia napríklad ukladanie plávajúcich podláh, osadenie vnútorných dverí (možno vykonávať pri danej vnútornej vlhkosti interiéru) a skrátia si čas do nasťahovania.

10.Aká je tepelná izolácia v prípade VELOXu a aké vysoké sú náklady na vykurovanie?
Našim štandardom pre všetky typové domy z ponuky (s výnimkou pasívnych) je obvodová stena hrúbky 37 cm s tepelným odporom R=5,30 m²K/W a súčiniteľom prestupu tepla U=0,18 W/m²K. Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti tejto steny sa ešte umocňujú obrovskou tepelnou akumuláciou nosného betónového jadra veloxovej steny a umožňujú minimalizáciu nákladov na vykurovanie.
Na doloženie nákladov na vykurovanie domov postavených systémom VELOX už veľa rokov uverejňujeme fotografie skutočných domov s reprodukovanou faktúrou za vykurovanie za dané ročné vykurovacie obdobie. Náklady na prevádzku sú vďaka konštrukcii stavebného systému VELOX aj v štandardnom variante veľmi nízke. Napríklad v rodinnom dome Charis (135 m² zastavanej plochy, cca 206 m² vykurovanej podlahovej plochy) sú náklady na vykurovanie vrátane ohrevu TÚV 640 – 800 eur za rok.
V pasívnych domoch z ponuky je štandardná tepelná izolácia obvodovej steny hrubej 42 cm s tepelným odporom R=6,80 m²K/W a súčiniteľom prestupu tepla U=0,14 W/m²K. Tepelné parametre stavby, aby sa dala realizovať ako pasívna, sa dajú ešte zlepšiť dodatočným zateplením obvodových stien polystyrénom s hrúbkou 80 až 100mm.

11.Ako sa dom z VELOXu správa v lete, neprehrieva sa?
Veľmi príjemné, komfortné bývanie aj v teplých jarných a letných mesiacoch je jednou z veľkých predností domov realizovaných systémom VELOX. V našich domoch je i v horúcich dňoch veľmi príjemná klíma, a to vďaka konštrukčnému riešeniu (tepelná izolácia v spojení s nosným betónovým jadrom steny, ktoré sa „neohreje“). Toto tvrdenie podčiarkuje aj fakt, že pri nepodcenení izolácie ďalších dôležitých častí domu (izolácia strechy a výber vhodných okien), netreba v našich domoch používať ďalší zdroj spotreby elektrickej energie - klimatizačnú jednotku. A to ani v domoch realizovaných  partnerom Hoffmann v Grécku.