VELOX - BAU-SYSTEME
Staviame domy systémom VELOX
VELOX osvedčený viac ako 50 ročnou praxou v celej Európe
 • Vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti a akumulácia
 • Výborné statické vlastnosti a vysoká požiarna odolnosť
 • Bezkonkurenčná variabilita a možnosť použitia
 • Veľmi rýchla montáž systému VELOX
 • Príjemné klima vnútri domu v zime aj v lete
Z čoho staviame Cenník Velox Dotazník
ENERGOBALÍKVELOXHRUBÁ STAVBASTAVIAMEWARMUP
ENERGOBALÍKZabezpečíme
VELOXStaviame aj systémom VELOX
HRUBÁ STAVBAYtong, Porfix, Porotherm, Velox
STAVIAMEZ kvalitných materiálov
WARMUPPodlahové kúrenie
Infolinka: +421 905 392 848

Kúrenie, vetranie, fotovoltaika

Kúrenie - riešime rôzne spôsoby kúrenia - elektrické, plynové, tuhé palivo, solárne.

 

                                                

Pre novostavby a rekonštrukcie-elektrické podlahové vykurovanie.

 

 • Systém skonštruovaný pre novostavby. U tohto typu aplikácie je kábel vložený do 5cm poteru.
 • Tento typ kábla je určený pre inštaláciu do betónového poteru od 50mm do 100mm. Ak izolácia chýba, alebo je pod 100mm betónovým podkladom, tak odporúčame používať izolačné dosky, aby sme dosiahli optimálny čas zohriatia.

 

Vlastnosti a výhody

 • Silný – 6mm hrubý vykurovací kábel je chránený niekoľkými vrstvami kovového tienenia a izoláciou
 • Uzemňovací opletený kábel umožňuje bezpečné použitie vo vlhkých miestnostiach.
 • Univerzálne – kompatibilné so všetkými podlahovými krytinami - žula, mramor, dlaždice, drevené podlahy, koberec....
 • Podlahová krytina sa môže vymeniť bez rizika poškodenia vykurovacieho prvku
 • Schválenie: SEMKO a CE
 • Záruky: 10 rokov
 • Realizácia v lokalitách kde nieje plyn,obzvlášť v prípade rekonštrukcii, nije potrebné inštalovať potrubie, alebo pokladať poter.
 • Bezplatná údržba - bez tečúcich radiátorov, alebo problémových kotlov. Nevyžaduje údržbu a tým je prakticky údržba bezplatná - čo znižuje náklady
 • Je neviditeľný- radiátory nekazia vzhľad izieb a tým sa šetrí priestor.
 • Ak systém je nainštalovaný na izolovanej podlahe, prevádzkové teploty môžu byť dosiahnuté za 20min, čo je dosť rýchlejšie, ako teplovodný systém.
 • Možnosť regulácie teploty každej miestnosti zvlášť- termostat v každej miestnosti

 • základová doska, izolácia, rozvod kurenia, poter, dlažba

                                                     ​

 • thermostat (možnosť výberu roznej farby)

                  ​                                

 • Inštalácia na drevenú podlahu               Ohrev exterierovej dlažby proti snehu a ľadu  

                                               ​

 • Ohrev okapového systému a zvodov

Vieme vám poskytnúť poradenstvo a dodávku systému Warmup na celom území Slovenska - Ing. Patrik Hanigovský - +421907736599, e-mail: patrikhanigovsky@warmup.com

 


 

Chcete mať čistý vzduch požadovanej teploty za každých okolností!

Riadené vetranie - Rekuperácia

 

 • riadené vetranie u nízkoenergetických, pasívnych stavieb je nevyhnutnou súčasťou vybavenia. Ak sa ignoruje, často je následkom vznik a koncentrovanie plesní, zhoršenie zdravia a zvýšenie alergií u ľudí a škody na stavebných materiáloch.

 

 • Hygienickú výmenu vzduchu nie je možné zabezpečiť štrbinovým prevetrávaním. Taktiež vetranie oknami nie je optimálnym riešením. Aby bolo oknami správne vetrané, mali by byť okná v dome úplne otvárané každé dve hodiny – počas dňa aj počas noci, to však môže spôsobiť vysoké energetické straty v zimnom období. 

 

 • Pred pootvorenými oknami, kedy dochádza k veľkým zmenám vo výmene vzduchu, odrádza hlavne riziko vlámania, vzniku prievanu, zvýšenej hlučnosti zvonku a prehnanej spotreby energie. 

 

Rekuperácia  -  Takéto vetranie ponúka ideálne riešenie. Nečistoty vnútorného ovzdušia sú automaticky odvádzané, je zabezpečená zdravá vnútorná klíma a predchádza sa stavebným škodám. Okrem toho sú významne redukované tepelné straty vznikajúce pri vetraní vďaka spätnému získavaniu tepla, takže dochádza k dodatočnej úspore energie. Zabezpečuje prísun požadovaného množstva čerstvého vzduchu, filtruje ho a podľa potreby ohreje. Zároveň z domu odvádza znečistený vzduch a v zime jeho teplo odovzdáva privádzanému vzduchu.

 

+ zabraňuje vzniku plesní (Plesne vznikajú predovšetkým v miestnostiach s vyššou vlhkosťou. Hlavne vonkajšie steny sú akoby predurčené pre plesne, lebo tu naráža teplý a vlhký vnútorný vzduch na studenú vonkajšiu stenu a dochádza ku kondenzácii vlhkosti. Ak to pretrváva dlhodobejšie bez toho, aby sa vetralo, začne sa tvoriť pleseň. Pomocou rekuperačných jednotiek sa staráte o nepretržitú výmenu vzduchu, ktorá redukuje vysokú vlhkosť na normálnu úroveň. K niektorým rekuperačným jednotkám je možné dopojiť senzory vlhkosti.)

+ pomáha alergikom

+ nespôsobuje prievan

+ šetrí energiu na vykurovaní

   

Ako to funguje ?

Jednotka je umiestnená v podkroví, pivnici,technickej miestnosti či v garáži zabezpečí pomocou prívodného a odvodného ventilátora výmenu hygienicky nevyhnutného množstva vzduchu vo vetraných priestoroch cez jednoduchý potrubný systém. Znehodnotený vzduch sa odsáva z priestorov s tvorbou najväčšieho množstva tepla a vlhkosti (kúpeľňa,WC, kuchyňa...) a čerstvý vzduch sa privádza do bežne obývaných priestorov (obývacia miestnosť, spálňa, detské izby). Ten je zároveň filtrovaný účinným filtrom pri vstupe do jednotky. Čerstvý nasávaný vzduch, v zimnom období studený sa ohrieva vo výmeníku, t. j. – rekuperátore, vzduch znehodnotený, odsávaný, ale teplý. Toto sa deje bez zmiešania už spomenutých vzduchových prúdov a bez akéjkoľvek energetickej náročnosti (spotreba ventilátorov je zanedbateľná), týmto spôsobom teda spätne získavame energiu už raz vloženú do vykurovania priestorov -- pomocou jestvujúceho vykurovacieho systému - a ktorú by sme v prípade vetrania cez otvorené okná navyše stratili.

 

LUNOS vetracie systémy pre obytné priestory s rekuperáciou tepla

 

                                                   

Vznik a dôsledky kondenzácie vodnej pary


Relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti


Relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti závisí od mnohých faktorov a podlieha neustálym výkyvom. V podstate je ovplyvnená vonkajšími klimatickými podmienkami, odovzdávaním vlhkosti v miestnostiach, veľkosťou miestností alebo frekvenciou vetrania.


K zvýšeniu relatívnej vlhkosti môže dôjsť v dôsledku:


• zvyškovej vlhkosti zo stavby
• vytváraním vodných pár v kuchyni, kúpeľni...
• odovzdávaním vlhkosti z človeka, zvieraťa...
• odovzdávaním vlhkosti z rastlín

 

Vetraním a cez netesné špáry sa uskutočňuje odvod vlhkého vzduchu a relatívna vlhkosť vzduchu klesne.Pokiaľ nevetráme, môže sa vzduch presýtiť a dôjde ku kondenzácii pary.

 

Ako dochádza na stavebných prvkoch ku kondenzácii pary?


Vlastne celkom jednoducho: kondenzát vznikne v tom mieste, keď sa vlhký vzduch stretne s chladnejšími predmetmi, schladí sa, presýti sa a paru odovzdá. V prípade „zarosených okien“ je to sklo, resp. okraj sklenej tabule.


Čo je relatívna vlhkosť vzduchu a ako súvisí s kondenzáciou vodnej pary?

 

Vzduch môže pojať v závislosti od teploty rôzne množstvá vody vo forme vodnej pary. Čím nižšia je teplota vzduchu, tým menej vody môže vzduch maximálne absorbovať a naopak. Podľa toho, aké množstvo pary sa skutočne vo vzduchu
nachádza, sa v závislosti od nasýtenia určuje relatívna vlhkosť vzduchu. Znamená to napríklad, že obsah vody 8,65 g/m3 pri 200C zodpovedá relatívnej vlhkosti 50% (viď graf). Ak sa vzduch ochladí na 9,30C, stúpne relatívna vlhkosť na 100% t.j. vzduch s teplotou 9,30C je nasýtený vodou a para začne kondenzovať.Kondenzát vznikne vtedy, keď vzduch ochladením už nie je schopný udržať pôvodné množstvo vody. Ak sa teda vzduch alebo dotykové plochy ochladia, dôjde ku kondenzácii vodnej pary.Stavebné prvky je potrebné zabezpečiť tak, aby nevznikli vhodné podmienky na kondenzáciu vodnej pary, prípadne aby vzniknutá para bola odvedená.

 

Prečo sa môže vetraním zabrániť kondenzácii vodnej pary?


V zime je vonku vzduch spravidla vždy chladnejší ako v miestnosti, je menej vlhký.Z grafu napr. vyplýva, že množstvo nasýtenia je pri 0°C len 4,85 g/m³ (čo znamená 100% relatívnu vlhkosť vzduchu). Pri vetraní sa vzduch v miestnosti nahradí týmto
vzduchom zvonku a následne sa zohreje. Pretože vzduch pri teplote +20° môže prijať maximálne 17,32 g/m³, činí relatívna vlhkosť vzduchu po zohriatí len 28%.Tým sa znižuje riziko kondenzácie vodnej pary.

 

Ako sa dá zabrániť kondenzácii vodnej pary?
Popri stavebných opatreniach – korektné stavebné úpravy, vhodne a správne urobená izolácia – je správne vetranie vhodným riešením problému kondenzácie vodnej pary.Najlepším spôsobom vetrania je kontrolované vetranie bez potreby otvárania okien, kde cez mokré prevádzky (kuchyňa, kúpeľňa, WC a pod.) vysaje vlhký vzduch do exteriéru a cez obytné prevádzky (obývacia izba, spálňa, detská izba a pod.) nasaje z exteriéru čistý suchý vzduch. Týmto spôsobom dochádza neustálemu prevetrávaniu domu a zabráni ochladeniu predmetov v miestnostiach.Tým, že je to kontrolované vetranie, dochádza k šetreniu nákladov na vykurovaní a odpadá povinnosť otvárania okien a dverí, ktoré je silne závislé od individuálneho správania vlastníka a jeho rodinných príslušníkov.

 

Príklad tvorby vlhkosťi v rôznych domácnostiach.

  2 osoby 3 osoby 4 osoby viac ako 4 osoby
denné zaťaženie vlhkom v litroch /deň 8 12 14 15

 

Fotovoltaika