VELOX - BAU-SYSTEME
Staviame domy systémom VELOX
VELOX osvedčený viac ako 50 ročnou praxou v celej Európe
  • Vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti a akumulácia
  • Výborné statické vlastnosti a vysoká požiarna odolnosť
  • Bezkonkurenčná variabilita a možnosť použitia
  • Veľmi rýchla montáž systému VELOX
  • Príjemné klima vnútri domu v zime aj v lete
Z čoho staviame Cenník Velox Dotazník
ENERGOBALÍKVELOXHRUBÁ STAVBASTAVIAMEWARMUP
ENERGOBALÍKZabezpečíme
VELOXStaviame aj systémom VELOX
HRUBÁ STAVBAYtong, Porfix, Porotherm, Velox
STAVIAMEZ kvalitných materiálov
WARMUPPodlahové kúrenie
Infolinka: +421 905 392 848

Sádrové a vápennocementové omietky, liate potery

Výhody sadrovo liatych (anhydridových) podláh:

Samo nivelizačný liaty poter vytvorí rovnú plochu, ktorú už nie je potrebné dodatočne vyrovnávať ešte raz nivelačnou hmotou ako je tomu u cementového poteru, čo znamená:  

  • Úsporu času 
  • Úsporu materiálu - náklady na nivelačnú hmotu 
  • Úspora práce (odpadá dvojnásobný príchod a práca na stavbe)
  • Pri podlahovom vykurovaní je doba zahriatia poteru asi 1,5 h (vtedy poter začne odovzdávať teplo do miestnosti) oproti 4 hodinám, ktoré potrebuje klasický cementový poter Pri podlahovom kúrení stačí krytie vykurovacích rúrok hrúbkou iba 3,5 cm oproti klasickému cementovému 5,5 cm
  • Nie je nutné použiť žiadne výstužné Kari rohože do poteru ani inú výstuž

 

    

 

Anhydritový liaty poter je optimálnym riešením pre takmer všetky podlahové systémy pri výstavbe obytných, administratívnych a priemyselných objektov. Hlavné uplatnenie má najmä ako:plávajúci poter, klzný poter, spojovací poter, poter pre podlahové vykurovanie, poter pre dutinkové podlahy.

 

realizácia subdodávka - Peter Gibala mob.: 0905 320 220

 

Výhody sadrových (strojových) omietok:

Sádrovú omietku je možné použiť na každý podklad (na tehly,porobetón, betón, velox a pod.) sú rovné, hladké, nepraskajú, príjemné na doty.Sadrová omietka môže na základe veľkej pórovitosti čiastočne pojímať vyššiu vlhkosť vzduchu v čase prechodných období a potom ju odovzdávať naspäť do miestnosti práve v čase, keď to potrebujeme. Sadrová a vápenno-sadrová omietka majú nízku tepelnú vodivosť a rovnovážnu vlhkosť a preto sa pri dotyku zdajú byť teplé. Malý rozdiel medzi teplotou steny a teplotou miestnosti vyvoláva príjemnú atmosféru v miestnosti. Nízka povrchová vodivosť naopak zabraňuje statickému náboju omietky. Preto sadrová omietka nepriťahuje žiadny prach. 


Sadrové omietky nie sú horľavé. Patria do skupiny stavebných materiálov A1 (nehorľavé). Pri tvrdnúcom procese sa spája časť vody so sadrou, ktorá zostáva v sadre naviazaná v kryštalickej forme. V prípade požiaru sa voda postupne uvoľňuje a tak zabezpečuje protipožiarnu ochranu stavebných konštrukcií a ich častí.

 

Výhody vápenno cementových (strojových) omietok

Betón patrí medzi najpoužívanejšie stavebné materiály. Používa sa hlavne na tvorbu nosných konštrukcií, prekladov, vencov, pilierov, stropných dosiek, základov, betónových tvárnic a pod. Pre betónový podklad existuje široká škála omietkových systémov, či už ide o strojové omietky, viacvrstvové, tenkovrstvové omietky alebo stierky.